preloader

Cyfrowa Gmina
Bezzwrotny grant do 2 000 000 PLN

na informatyzację urzędów i jednostek podległych

obsługujemy

960

Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski

30

lat współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

O projekcie Cyfrowa Gmina


Cel projektu i wysokość dofinansowania

Pandemia COVID-19 pokazała, że informatyzacja samorządów ma kluczowe znaczenie dla możliwości pracy zdalnej pracowników urzędów i jakości realizacji spraw na rzecz mieszkańców. Wyposażenie gmin w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie nie zawsze jednak pozwala na spełnienie oczekiwań interesantów oraz optymalną pracę urzędników i Rad Gmin. 27 września br. sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłosił projekt „Cyfrowa Gmina” (szczegóły pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina), który powoli na pozyskanie nawet 2 mln złotych wsparcia z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia.

Wydatki, na które może zostać przeznaczony grant Cyfrowa Gmina

Udzielone w ramach projektu Cyfrowa Gmina wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

 • Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W ramach pierwszego obszaru oferujemy 10 aplikacji z pakietu "Elektroniczny Samorząd".

 Zestaw aplikacji

Ważne informacje


Dziesięć e-usług - jeden bezzwrotny grant, 18 miesięcy
za niecałe 50 tysięcy PLN netto

To strzał w dziesiątkę!

Pobierz cennik w PDF

 • Beneficjent dokonując zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług wskazanych jako kwalifikowane w ramach projektu o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), nie jest zobligowany do stosowania bazy konkurencyjności ani procedur udzielania zamówień publicznych. Dopuszcza się zamówienie z wolnej ręki.
 • Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł.
 • Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków na cyfryzację, poniesionych w okresie od 01.02.2020 r. do daty zakończenia realizacji projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu. Grant trwa 18 miesięcy, czyli do końca września 2023 roku.
 • Czytelny schemat grantowy jest dostępny TUTAJ (materiał pochodzi z oficjalnej strony projektu - www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina).
 • Grant jest w całości finansowany dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-UE. Nie ma konieczności wnoszenia własnego wkładu finansowego.

10 e-usług dostępnych w ramach naszej oferty Cyfrowa Gmina

1. Biuletyn Informacji Publicznej


System BIP jest rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów od 2002 roku i jest zintegrowany z naszymi innymi systemami, tj. z Systemem Rada i Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

 • Panel jest wyposażony w mechanizm do automatycznego sprawdzania dostępności cyfrowej wprowadzanych przez redaktorów treści i sugeruje poprawki, dzięki czemu wprowadzane dokumenty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Więcej informacji znajduje się pod adresem dostepnosccyfrowa.pl.
  Zobacz, jak to działa
 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (PEŁNY TEKST) zawiera w sobie wytyczne WCAG 2.1, z którymi nasze oprogramowanie jest zgodne.
 • Wersja BIPa dla osób niepełnosprawnych powstaje automatycznie, równolegle z wersją graficzną.
 • Prosty adres BIP - powiązany zawsze z własną domeną np. www.bip.cewice.pl
 • Dla każdej dodawanej treści automatycznie tworzony jest łatwy adres, dzięki czemu BIP jest zoptymalizowany pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO) - np. https://bip.umnowemiasto.pl/artykul/kierownictwo-urzedu

2. Moduł "Odpady Komunalne"


Najnowszy moduł, który daje mieszkańcom kompleksową informację w zakresie odpadów komunalnych.

 • Harmonogram odbioru odpadów jest prezentowany w formie interaktywnego kalendarza z możliwością filtrowania danych w zależności od miejsca odbioru odpadów (czyli np. miejscowości albo ulicy), rodzaju odpadów (np. szkła, papieru, odpadów zmieszanych) oraz rodzaju zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna, niezamieszkała)
 • Możliwość wyszukiwania frakcji, do której należy dany odpad komunalny. Kiedy interesant zacznie wpisywać nazwę odpadu (minimum 3 znaki), to wyświetla się lista podpowiedzi, zawierająca pasujące hasła. Po kliknięciu na nazwę hasła można dowiedzieć się, do jakiej frakcji należy odpad i gdzie należy go wyrzucić.
 • Zawiera interaktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami, którą można wysłać przez ePUAP albo wygenerować z niej PDF. Wartości pól są walidowane a wysokość opłaty wyliczana automatycznie, na podstawie wprowadzonych danych, takich jak np. ilość zamieszkujących osób albo zużycie wody na terenie nieruchomości.
 • Powiązany zbiór aktów prawnych - regulamin utrzymania czystości i porządku, uchwała w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustawa o odpadach jest w jednym miejscu.

3. Moduł "Rejestr Umów"


BIP jest wyposażony w Rejestr Umów.

4. Moduł "Obrót Nieruchomościami"


Najnowszy moduł, umożliwiający zarządzanie przetargami na nieruchomości

 • Nieruchomości są oznaczane pinezkami na mapie, dzięki czemu łatwo jest zidentyfikować je w przestrzeni
 • Wszystkie informacje na temat przetargu i nieruchomości są zebrane w jednym miejscu, a ich prezentacja jest przejrzysta
 • Automatyczne przeliczanie ceny za metr
 • Dla nieruchomości tworzona jest lista powiązanych przetargów, jeśli konkretny numer księgi wieczystej albo numer działki i obręb już był wcześniej wskazany
 • Do nieruchomości są dodawane tagi, reprezentujące rodzaj transakcji, dzięki czemu potencjalnym kupującym jest łatwiej do nich dotrzeć
 • Łatwe filtrowanie list nieruchomości po typie nieruchomości, rodzaju transakcji, powierzchni, cenie...
 • Powiązanie nieruchomości z uchwałą dot. sprzedaży, zarządzeniem w sprawie ogłoszenia wykazu i zarządzeniem w sprawie głoszenia przetargu

5. Moduł "Konsultacje Społeczne"


Najnowszy moduł, umożliwiający prowadzenie konsultacji społecznych

 • Przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych konsultacjom
 • Poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie
 • Wysyłka opinii odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, wobec czego komentujący zostaje uwierzytelniony a system zabezpieczony jest przed wysyłką jednej opinii z różnych kont, co ogranicza możliwość manipulacji
 • Lista tematów konsultacji umożliwia łatwe wyszukiwanie i sortowanie informacji

6. Moduł "Rezerwacja Kolejki"


Umawianie on-line wizyty w urzędzie

 • Interesanci wybierają wolny termin wizyty
 • W urzędzie nie tworzą się kolejki interesantów
 • Urzędnicy otrzymują wcześniej informację, jak wielu interesantów będzie trzeba obsłużyć
 • Rezerwacje muszą zostać potwierdzone za pomocą kliknięcia na specjalny link w mailu, zawierajacy unikatowy token, bo zabezpiecza przed przypadkowymi rezerwacjami

7. eBOI


Procedury załatwiania spraw urzędowych są zebrane w jednym miejscu. Interesant może skorzystać z elektronicznych formularzy podpisywanych Profilem Zaufanym i wysyłanych przez ePUAP.

 • Przekazujemy mechanizmy pozwalające urzędom utworzenie dowolnej ilości kart usług dla swoich interesantów. Interesant może otrzymać informacje o podstawie prawnej realizacji danej procedury, opłaty (jeśli jest wymagana), terminie realizacji i trybie odwoławczym.
 • W pełni interaktywne formularze elektroniczne
 • Możliwość uruchomienia Rejestru Umów oraz Systemu Zgłoszeń

8. System Rada dla Mieszkańców wraz z kanałem na portalu Polska Telewizja Internetowa


Nasz system umożliwia przeprowadzenie głosowania cyfrowego z użyciem tabletów, dzięki czemu wyniki są zbierane natychmiast i nie ma konieczności ręcznego ich wprowadzania albo podliczania

 • Głosowanie może być przeprowadzane zdalnie - z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do Internetu. Można wspomagać się wideo-chatem, aby mieć większą kontrolę nad przeprowadzaniem sesji i głosowań. Zdalna obsługa Systemu Rada, również w zakresie zdalnego głosowania, nie jest dodatkowo płatna.
 • System jest elastyczny. Głosowanie działa na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu.
 • Wyniki głosowań, uchwały, projekty uchwał i protokoły są automatycznie publikowane na Biuletynie Informacji Publicznej, dzięki zastosowaniu automatycznej integracji.
 • Abonent otrzymuje nieograniczoną przestrzeń na umieszczanie materiałów wideo, które są udostępniane mieszkańcom (na portalu tv-polska.eu), dostęp do opcjonalnego modułu automatycznej transkrypcji (tworzenia napisów umieszczonych na filmie) z narzędziem do wprowadzania ewentualnych poprawek w cenie 1200 zł netto za pakiet 50 godzin transkrypcji do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Redaktorzy kanałów mogą umieszczać materiały w 9 kategoriach: Reportaże, Klejnoty Kultury, Skarby Przyrody, Ciekawostki, O regionie, Ludzie Regionu, Dokumentalne, Promocyjne oraz Rada.
 • Udostępniamy własny serwer streamingowy, który można wykorzystać w popularnych programach do transmisji na żywo, np. w OBS Studio. Rozwiązanie nie ma limitu ilości oglądających.

Wdrożyliśmy w ponad 160 jednostkach - między innymi:


9. Strony internetowe


Portalowy system zarządzania treścią jest naszym autorskim rozwiązaniem niekorzystającym z szeroko dostępnych systemów typu Open Source. Zapewnia to bezpieczeństwo oraz dużą elastyczność w rozbudowie systemu.

 • W naszym oprogramowaniu postawiliśmy na maksymalną prostotę aktualizacji strony niewymagającą od użytkowników wiedzy informatycznej. System umożliwia zarządzanie przez dowolną liczbę redaktorów odpowiedzialnych za przydzieloną im część strony.
 • Wszystkie tworzone przez nas strony posiadają dodatkową wersję dla osób niepełnosprawnych. Wersja posiada 4 różne kontrasty, jest w pełni dostępna poprzez klawiaturę oraz posiada odpowiednie skróty klawiszowe. Więcej informacji o obowiązku ustawowym znajduje się na stronie dostepnosccyfrowa.pl.
 • Liczne moduły – np. tworzenia kalendarium, galerii, komunikatów, osadzania map, multimediów. Każda strona jest przygotowywana indywidualnie (nie bazujemy na gotowych szablonach), dzięki czemu stanowi odzwierciedlenie potrzeb klienta.
 • Wspólnymi cechami stron jest ich przejrzystość, responsywność (dostosowywanie się treści do rozdzielczości używanego urządzenia, np. tabletu czy smartfona), wysoka estetyka wykonania, zabezpieczenie certyfikatem SSL (dzięki temu połączenie jest szyfrowane) i obsługa rozbudowanych statystyk Google Analytics.

10. eObieg (Elektroniczny Obieg Dokumentów) EZD


Elektroniczny Obieg Dokumentów działa zgodnie z wymogami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej danego Podmiotu oraz przy wykorzystaniu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 • System pracuje na systemie Linux (Debian) i został zaprojektowany w oparciu o relacyjną bazę danych PostgreSQL). Jest instalowany na serwerze w urzędzie.
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki logowaniu do systemu przy pomocy silnego klucza wykorzystującego algorytm szyfrowania SHA2 w wariancie SHA-512, podpisanego bezpiecznym certyfikatem.
 • Automatyczne pobieranie i wysyłanie tzw. „dużych plików” do 500 MB przy pomocy darmowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (bez konieczności wcześniejszego logowania się do skrzynki ePUAP2). Pełna integracja pomiędzy ESP na EPUAP z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w Jednostce Administracji Publicznej.
 • Elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy jednostką i jej interesantami oraz pomiędzy wszystkimi jednostkami administracji publicznej na terenie całego kraju! Dostęp do systemu przez każdą nowoczesną przeglądarkę internetową, urządzenia mobilne oraz z każdej lokalizacji z dostępem do Internetu.
 • Nowy moduł pocztowy zintegrowany z systemem Poczty Polskiej tzw. Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w pełni automatyzujący proces sporządzania, nadawania i wysyłania listów poleconych wraz z automatyczną weryfikacją terminów oraz statusów doręczeń (Śledzenie Przesyłek - "Tracking")

Cechy naszych systemów informatycznych


Zgodność z Przepisami

System działa zgodnie z Ustawą o dostępnie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Intuicyjne Zarządzanie

Główne cechy, dzięki którym nasze oprogramowanie cieszy się dużą popularnością, to maksymalna prostota zarządzania przez nieograniczoną ilość redaktorów, szybkość oraz przejrzystość udostępnianych informacji.

Przystosowanie dla Niepełnosprawnych

Oprogramowanie jest dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, dostarczając między innymi alternatywne mechanizmy nawigacji, odpowiedni kontrast i wielkość tekstu. Nasz BIP jest w pełni zgodny z wytycznymi WCAG 2.1.

Optymalne Rozwiązania Technologiczne

Nasze oprogramowanie bazuje na autorskim systemie CMS, wykorzystuje najnowsze technologie internetowe, zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz kompatybilność ze wszystkimi systemami i platformami.

Aktualizacje na czas

Nasze systemy informatyczne są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zmieniające się przepisy prawa. Aktualizacje są bezpłatne i zawsze wykonujemy je na czas!

Nieograniczona Przestrzeń na Pliki

Oprogramowanie korzysta z mechanizmu przesyłu dużych plików (do 2GB każdy) bezpośrednio przez przeglądarkę, z możliwością wznawiania przesyłania od momentu przerwania.

Moduł Zamówień Publicznych

Wyposażyliśmy nasz system do obsługi BIP w moduł obsługi Zamówień Publicznych wraz z newsletterem, ułatwiając oferentom pozyskanie pożądanych informacji.

Łatwa Reorganizacja

Podpinanie dokumentów lub całych katalogów do dowolnego miejsca w BIP-ie nie stanowi najmniejszego problemu.

Skorzystaj z naszych rozwiązań!


Wskazane aplikacje możemy zaoferować zarówno oddzielnie, jak i w formie pakietu.
Pakiet wszystkich usług kosztuje około 49900 zł netto jednorazowo (uruchomienie i utrzymanie przez 18 miesięcy).
Po zakończeniu umowy w ramach otrzymanego grantu wysokość opłaty nie ulegnie zmianie.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji o wdrożeniu systemu